Pensioenregelingen

In Nederland krijgt iedereen die 67 wordt, een uitkering van de overheid (AOW). De hoogte hiervan is afhankelijk van ieders persoonlijke situatie, maar nooit hoger dan het minimumloon. Met alleen AOW kunnen uw medewerkers er dus financieel flink op achter uit gaan, ook al wordt er tegen die tijd (67 jaar) minder belasting betaald.

Als werkgever kunt u er voor zorgen dat uw medewerkers na hun 67ste meer financiële armslag hebben, door hen een pensioenregeling aan te bieden. Met deze secundaire arbeidsvoorwaarde verbetert u ook uw eigen positie op de arbeidsmarkt.

Wij kunnen u helpen met het voldoen aan de verplichtingen die de Pensioenwet stelt en er voor zorgen dat de pensioenverzekering wordt toegespitst op de persoonlijke situatie van uw medewerkers.

Wij ontvangen hiervoor geen provisie van de verzekeraar. Wij spreken met u een bedrag per maand per medewerker af, waarvoor wij u al het werk uit handen nemen (advisering aan u als werkgever, contractbeheer, advisering individuele medewerkers, algemene dienstverlening).