Financiële Planning

Bij Financiële Planning worden je financiële wensen en doelstellingen goed in beeld gebracht.  Je wilt voor nu en de langere termijn immers voldoende middelen hebben om alle financiële risico’s en behoeftes op te vangen. Zo’n advies is maatwerk: je pensioen speelt hierin een rol, een hypotheek, één of meer levensverzekeringen, evt. arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen, etc. etc.
Wij werken op uurbasis of tegen een vast, van te voren afgesproken tarief. Wij ontvangen geen provisie van verzekeraars of banken voor de producten die evt. worden afgesloten. Zo weet je dat ons advies ook daadwerkelijk onafhankelijk is.