Dienstverlening en documenten

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst /opdracht tot dienstverlening, onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres

Heeren van Molenstaete
Statutaire naam: One Two Lease Beheer B.V.
H. Kamerlingh Onnesweg 5, 2408 AX Alphen aan den Rijn
T (0172) 44 69 66
E info@molenstaete.nl
W www.molenstaete.nl

Vergelijkingskaart Hypotheken, klik hier
Vergelijkingskaart Risico’s Afdekken, klik hier
Vergelijkingskaart Vermogen Opbouwen, klik hier
Vergelijkingskaart Pensioenvraag Werkgever, klik hier

Privacy Statement, klik hier

Klachten?

1. Indien u een klacht heeft, neemt u dan eerst contact op met de medewerker van ons kantoor op telefoonnummer 0172 446966. U kunt ook een e-mail zenden naar info@molenstaete.nl, of een brief naar Heeren van Molenstaete, Postbus 248, 2400 AE Alphen aan den Rijn.
2. Indien de klacht niet naar tevredenheid door de medewerker wordt opgelost, kunt u een brief rechtstreeks aan de directie richten op voornoemd adres.
3. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht bij één van de volgende instanties terecht:
– op het gebied van schade- of levensverzekeringen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248, e-mail info@kifid.nl, website: www.kifid.nl.
– op het gebied van hypotheken bij de geschillencommissie Beroepscode Erkend Hypotheekadviseur, Postbus 1321, 1000 BH Amsterdam, telefoon 020-4289573, fax 020-4289574, e-mail bureau@seh.nl, website: www.seh.nl.
U kunt zich tevens tot de burgerlijke rechter wenden.